Środowisko programisty
dla informatyki analitycznej
jesień 2012/13
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Prowadzący i zajęcia
Karol Kosiński, ćwiczenia w środy 8:30 - 10:00 w sali 0166 i 10:15 - 11:45 w sali 0166
Piotr Micek, ćwiczenia we wtorki 8:30 - 10:00 w sali 0166 i 12:15 - 13:45 w sali 0059
Warunki zaliczenia
W trakcie kursu można zdobyć 100 punktów, po 50 na każdym z kolokwiów. Oceny z ćwiczeń wystawiane będą względem następujących progów: Dodatkowo jeśli student opuścił co najmniej 4 ćwiczenia (licząc od tygodnia 9-10.X) aby zaliczyć ćwiczenia musi zdobyć ocenę 4.0+.

Aktualna punktacja: [pdf]

Studenci bez zaliczenia (z oceną 2.0) będą mieli jedną możliwość poprawienia oceny w sesji poprawkowej poprzez napisanie kolokwium z całości materiału. Ewentualne zaliczenie przedmiotu w tym trybie będzie z oceną 3.0.
Materiały
Materiały
Prezentowane materiały powstają na bieżąco i, póki co, mają charakter jedynie pomocniczy. Zapraszam do dyskusji na forum.