Uczenie Maszynowe
dla informatyki analitycznej
jesień 2018/19
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Zajęcia
Piotr Micek wykłady wtorki 12:15 - 13:45 w sali 0174  
ćwiczenia piątki 10:15 - 11:45 w sali 0025
piątki 12:00 - 13:30 w sali 0025
Punktacja
[pdf] (aktualizacja: 23 stycznia)
Projekty
pierwszy model dla MNIST [html] 11 - 18 października za 1,00 punkt
19 - 25 października za 0,75 punktu
modele z dropoutem, normalizacją batcha i ema dla MNISTa i CIFAR-10 [html] do 25 października za 1,00 punkt
do 31 października za 0,50 punktu
modele sieci konwolucyjnej dla MNISTa i CIFAR-10 [html] do 7 listopada za 1,00 punkt
do 14 listopada za 0,50 punktu
modele dla MNISTa i CIFAR-10 w TensorFlow [html] do 8 listopada za 0,50 punktu
do 15 listopada za 0,25 punktu
model sieci konwolucyjnej z przejściami residualnymi dla CIFAR-10 w TensorFlow [html] do 16 listopada za 1,00 punkt
do 22 listopada za 0,50 punktu
poprzedni model z augmentacją danych i głosowaniami do 22 listopada za 0,50 punkt
do 29 listopada za 0,25 punktu
rekursywna sieć neuronowa zgadująca kolejne litery w Panu Tadeuszu [html] do 27 listopada za 0,50 punkt
do 4 grudnia za 0,25 punktu
LSTM zgadujący kolejne litery w Panu Tadeuszu (python/autograd) [html] do 30 listopada za 0,50 punkt
do 6 grudnia za 0,25 punktu
LSTM zgadujący kolejne litery w Panu Tadeuszu (tf) [pdf] do 11 grudnia za 1,50 punktu
do 18 grudnia za 0,75 punktu
sieć generująca dla zbioru MNIST [html] do 21 grudnia za 1,00 punkt
do 7 stycznia za 0,50 punktu
sieć generująca dla zbioru CIFAR [html] do 8 stycznia za 1,00 punkt
do 15 stycznia za 0,50 punktu
renju [html] do 24 stycznia za 1,50 punktu
do 31 stycznia za 0,75 punktu
Materiały
Więcej Materiałów
Zbiory danych
Warunki zaliczenia
W trakcie kursu można zdobyć punkty około 15 punktów. Punkty przydzielane są za mini-projekty programistyczne (projekty warte od 1 do 2 punktów). Projekty prezentowane są na cwiczeniach lub dyżurze prowadzącego. Punkty za dany projekt można otrzymać prezentując go w terminie. Każdy projekt będzie można oddać w pierwszym terminie za 100% punktów i w kolejnym terminie za 50% punktów. Co do zasady w każdym tygodniu student będzie miał do przygotowania jeden mini-projekt oraz byćmoże do poprawienia/przerobienia poprzedni mini-projekt.

Ocena z ćwiczeń wystawiona będzie według następującego wzoru: Osoby które uzyskały mniej niż 50% punktów i nie uczęszczały na większość zajęć otrzymają ocenę końcową NZAL. Ocena końcowa z kursu będzie oceną z ćwiczeń. Osoby z oceną 2.0 mogą tę ocenę poprawić realizując (do sesji poprawkowej) wszystkie projekty z wyjątkiem co najwyżej jednego. Egzamin poprawkowy będzie miał wtedy charakter prezentacji zrealizowanych projektów.