Napisz sieć konwolucyjną klasyfikującą obrazki z bazy CIFAR-10. Wymagana skuteczność na zbiorze testowym to 81% bez augmentacji i głosowań oraz 92% bez tych ograniczeń. Aby uczynić Państwa przygodę bardziej efektywną proponuję następujące zasady: co najwyżej 30 epok, co najwyżej 90 sekund na epokę na miraclu (u mnie ~40 sek.), sieć musi zmieścić się na kartę graficzną na miraclu.

bez augmentacji i głosowań:

Termin: 16 listopada za 1,00 punkt
Termin: 22 listopada za 0,50 punktu

całość:

Termin: 22 listopada za 0,50 punktu
Termin: 29 listopada za 0,25 punktuDodatkowo student, który uzyska najlepszy wynik na zbiorze testowym otrzyma w nagrodzie ocenę 5,0 z całości kursu (pod warunkiem, że otrzymałby bez nagrody zaliczenie w pierwszym terminie na ocenę pozytywną). W tym konkursie, ograniczenia na rozmiar sieci nieobowiązują z wyjątkiem tego, że obliczenia powinny być wykonane na miraclu. Termin rozstrzygnięcia konkursu to 25 listopada.

Architektura sieci: Zachęcam Państwa do eksperymentów. Na pewno przydadzą się: Uwagi: