Napisz i wytrenuj generującą sieć neuronową dla zbioru danych MNIST.
Termin: 21 grudnia za 1,00 punkt
Termin: 4 stycznia za 0,50 punktu

Szczegółowa specyfikacja rozwiązania: