Napisz rekurencyjną sieć neuronową z komórką LSTMA zgadującą kolejne znaki w tekście Pana Tadeusza Adama Mickiewicza używając bibliotek autograd/numpy. Opis architektury można znaleźć tutaj.

Scalony tekst 10 ksiąg jest naszym zbiorem treningowym, 11 księga to zbiór walidacyjny, a 12 księga to zbiór testowy. Wymagane perplexity na zbiorze testowym to co najwyżej 5,99. Po każdej epoce powinien zostać wygenerowany tekst (próbka ~200 znaków) na podstawie rozkładu prawdopodobieństw modelu dla prefiksu: Jam jest Jacek

Proszę również zwizualizować działanie modelu przedstawiając grafiki/statystyki podobne do tych w blogpoście powyżej.

Termin: 30 listopada za 0,50 punktu
Termin: 6 grudnia za 0,25 punktu

Oto parę sugerowanych (albo obowiązujących) rozwiązań implementacyjnych: Uwagi: