Napisz modele sieci neuronowej (fully connected) klasyfikujące obrazki ze zbioru MNIST oraz CIFAR-10 używając biblioteki TensorFlow.
Wymagana skuteczność to 98.0% oraz 52.0% na odpowiednich zbiorach testowych. Sieć powinna osiągać wymaganą skuteczność z jedną ukrytą warstwą wielkości 500.

Termin: 8 listopada za 0,50 punktu
Termin: 15 listopada za 0,25 punktu

Model powinien być napisany tak aby nastęþujące parametry były łatwo modyfikowalne: batch_size, learning_rate, sizes=[], dropout, epochs.

Proszę pozbierać kilka statystyk i wyświetlić je przy pomocy TensorBoard.

Uwagi: