Usprawnij swój program klasyfikujący obrazki z bazy MNIST. Wymagana skuteczność to 98.0% na zbiorze testowym. Zaadoptuj swoje rozwiązanie do obrazków ze zbioru CIFAR-10 i osiągnij wymaganą skuteczność 52.0%.

Termin: 25 października za 1,00 punkt
Termin: 31 października za 0,50 punktu

Wymagane usprawnienia:

Parametry mojej sieci osiągającej 98.5% na MNIST:

Parametry mojej sieci osiągającej 54.0% na CIFAR-10: Uwagi: