Języki Programowania Python
dla informatyki analitycznej
jesień 2015/16
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Prowadzący i zajęcia
Piotr Micek, ćwiczenia w poniedziałki 10:30 - 12:00, 12:15 - 13:45 i 14:15 - 15:45 w sali 0162
Piotr Micek, wykłady w poniedziałki 16:00-17:30 w sali 0174
Warunki zaliczenia
W trakcie kursu można zdobyć punkty, około 15 punktów. Punkty przydzielane są za mini-projekty programistyczne. Część mini-projektów zadawana będzie w formie zadań na satori, a część będzie rozliczana poprzez prezentację podczas ćwiczeń. Co do zasady w każdym tygodniu student będzie miał do przygotowania jeden mini-projekt oraz byćmoże do poprawienia/przerobienia poprzedni mini-projekt. Za każdy mini-projekt będzie można dostać 2 punkty w dwu kolejnych tygodniach po jego ogłoszeniu.

Oceny z ćwiczeń wystawiane będą względem następujących progów (przy założeniu że maksymalna liczba punktów wyjdzie 12.5):
Aktualna punktacja [pdf] (aktualizacja: 2016-01-25, 15:38)
Materiały
Projekty