Usprawnij swój program klasyfikujący obrazki z bazy MNIST. Wymagana skuteczność to 98.0% na zbiorze testowym. Zaadoptuj swoje rozwiązanie do obrazków ze zbioru CIFAR-10.

Wymagane usprawnienia:

Parametry mojej sieci osiągającej 98.9% na MNIST: Uwagi: Oto kodzik do obrotów i skalowania:
from skimage import transform

def scale_and_rotate_image(image, angle_range=15.0, scale_range=0.1):
  angle = 2 * angle_range * np.random.random() - angle_range
  scale = 1 + 2 * scale_range * np.random.random() - scale_range

  tf_rotate = transform.SimilarityTransform(rotation=np.deg2rad(angle))
  tf_scale = transform.SimilarityTransform(scale=scale)
  tf_shift = transform.SimilarityTransform(translation=[-14, -14])
  tf_shift_inv = transform.SimilarityTransform(translation=[14, 14])

  image = transform.warp(image.reshape([28, 28]),
              (tf_shift + tf_scale + tf_rotate + tf_shift_inv).inverse)
  return image