Środowisko programisty
dla informatyki analitycznej
jesień 2015/16
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Prowadzący i zajęcia
Szymon Borak, ćwiczenia we czwartki 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45 i 12:15 - 13:45 w sali 0162
Piotr Micek, ćwiczenia w piątki 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45 w sali 0162
Warunki zaliczenia
W trakcie kursu można zdobyć 100 punktów: 50 za kolokwium pod koniec semestru, 40 za zadania programistyczne oraz 10 za aktywność. Zadania programistyczne będą podzielone na trzy stopnie trudności: łatwe (1 punkt), średnie (2 punkty) i trudne (4 punkty). Planujemy prygotować około 10 łatwych, 5 średnich i 5 trudnych zadań. Pod koniec semestru punkty za zadania zostaną przeskalowane (liniowo) tak aby suma punktów za wszystkie zadania wynosiła 40.

Kolokwium odbędzie się 1 lutego 2016, w godz. 10:00-13:00.

Oceny z ćwiczeń wystawiane będą względem następujących progów: Dodatkowo jeśli student opuścił co najmniej 3 ćwiczenia (licząc od tygodnia 15-16.X) aby zaliczyć ćwiczenia musi zdobyć ocenę 4.0+. Dodatkowo niektóre zadania programistyczne będą obowiązkowe. Aby zaliczyć w pierwszym terminie student musi oddać wszystkie zadania obowiązkowe do końca semestru (28 stycznia 2016, 23:59). Jeśli prowadzący uznają, iż student wysłał rozwiązanie zadania programistycznego wykonane niesamodzielnie, student otrzyma 0 punktów za wszystkie zadania programatyczne. Jeśli prowadzący uznają, iż student udostępnił rozwiązanie zadania programistycznego, które zostało splagiatowane przez innego studenta, otrzymuje on 0 punktów za to zadanie.

Punktacja: [pdf]

Studenci bez zaliczenia (z oceną 2.0) będą mieli jedną możliwość poprawienia oceny w sesji poprawkowej poprzez napisanie kolokwium z całości materiału. Ewentualne zaliczenie przedmiotu w tym trybie będzie z oceną 3.0.
Materiały
Prezentowane materiały powstają na bieżąco i mają charakter jedynie pomocniczy. Zapraszam do dyskusji na forum.