Matematyka dyskretna
dla informatyki analitycznej
wiosna 2018
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Wykłady
Tomasz Krawczyk, w piatki 9:30 - 12:00 w sali 0174
Ćwiczenia
Tomasz Krawczyk środy 12:15 - 14:45 w sali 0086 aktywność: [www]
Piotr Micek środy 12:15 - 14:45 w sali 0116 aktywność: [pdf] (aktualizacja: 12 czerwca)
Punkty
[pdf] (aktualizacja 19 czerwca, 13:28)
Kolokwia
Ćwiczenia
28 lutego [pdf] Indukcja i Zasada Szufladkowa
7 marca [pdf] Zliczanie i współczynniki dwumianowe
14 marca [pdf] Zliczanie, liczby Stirlinga i liczby Catalana
28 marca [pdf] Posety i zbiory
4 kwietnia [pdf] Twierdzenia Ramseyowe I
11 kwietnia [pdf] Twierdzenia Ramseyowe II
11 kwietnia [pdf] Funkcje tworzące I
18 kwietnia [pdf] Funkcje tworzące II
25 kwietnia Kolokwium
16 maja [pdf] Grafy: drzewa, ścieżki, cykle, stopnie wierzchołków
23 maja [pdf] Grafy: przeplywy i spojnosc
23 maja [pdf] Grafy: kolorowanie 1
30 maja [pdf] Grafy: kolorowanie 2
6 czerwca [pdf] Grafy: Zadania rozne
Wykłady
28 lutego współczynniki dwumianowe, wzór Pascala, dwumian Newtona, tożsamości współczynników dwumianowych, 12 wariantów problemu podziału: n obiektów (rozróżnialne lub nierozróżnialne), k szuflad (rozróżnialne lub nierozróżnialne) i wkładamy obiekty do szuflad (jakkolwiek lub każda szuflada ma co najwyżej 1 obiekt lub każda szuflada ma co najmniej 1 obiekt)
7 marca zasada włączeń i wyłączeń, liczby Stirlinga pierwszego i drugiego rodzaju, liczby Catalana
Reguły
W trakcie kursu można zdobyć 100 punktów, przy czym: Oceny z ćwiczeń wystawiane będą względem następujących progów: Egzamin odbędzie się w sesji letniej i będzie w formie ustnej. Do egzaminu mogą przystąpić studenci którzy otrzymali ocenę co najmniej 3,0 z ćwiczeń. Ocena końcowa będzie wystawiana według następującego wzoru: Studenci, którzy otrzymali ocenę 2,0 z ćwiczeń mogą zaliczyć kurs w drugim terminie (we wrześniu): (1) zdając kolokwium poprawkowe, zbliżone w formie do kolokwiów przeprowadzonych w trakcie semestru; (2) zdając egzamin poprawkowy. Studenci, którzy otrzymali co najmniej ocenę 3,0 z ćwiczeń ale 2,0 z egzaminu mogą zaliczyć kurs w drugim terminie zdając egzamin poprawkowy.
Archiwum
Literatura